Konkursy i programy dla dzieci

Rodzice wielu dzieci decydują się na to, by dzieci startowały w różnego rodzaju konkursach. Oczywiście to, czy startowanie dzieci w konkursach jest właściwe dla danego dziecka zależy w znacznym stopniu od formuły takich konkursów. Na pewno nie jest właściwe nadmierne rozbudzania u dzieci rywalizacji, gdyż w takim przypadku może rodzić się niezdrowa rywalizacja, która w przyszłości może prowadzić do pojawiania się u dzieci błędów wychowawczych. Ważne u dzieci jest również decydowanie się na konkursy, które przede wszystkim pozwalają na zaprezentowanie umiejętności a nie jedynie rywalizację z innymi dziećmi.

W telewizjach również prezentowane są różnego rodzaju programy super dzieciak i konkursy z dziećmi. Wiele takich programów ma ciekawą formułę. Do takich programów można zaliczyć super dzieciak, który będzie miał na celu przede wszystkim możliwość zaprezentowania własnego talentu. Tego rodzaju programy bywają dla wielu dzieci szansą na rozpoczęcie kariery artystycznej a z drugiej strony dla wielu dzieci może być świetną formą jedynie rozrywki, która może być przygodą na całe życie.

W przypadku dzieci rodzice muszą przede wszystkim nie naciskać nadmiernie na rozwój poszczególnych umiejętności. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na to, by dziecko samo motywowało się do dalszej pracy jedynie poprzez wsparcie rodziców. Natomiast nacisk ze strony rodzica na sukcesy dziecka może prowadzić do sytuacji, w której dzieciństwo dziecka nie będzie okresem zabawy a jedynie ciężkiej pracy, co niestety bywa problemem w przypadku wielu dzieci rozwijających umiejętności artystyczne. Umiejętność wymierzenia czasu zarówno na pracę jak też na zabawę pozwala na zapewnienie dziecku większego komfortu psychicznego.